Wskaźniki cen w Excelu

aporty są tym co zawsze występuje w świecie biznesu. Umiejętne posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym, który przyspiesza robienie analizy wydatków i przychodów jest na wagę złota w każdej firmie. Dlatego księgowi nie mogą narzekać na pracę. Jednym z dedykowanych programów jest Excel, który pozwala na tworzenie tabel oraz ich wizualnych odpowiedników w formie wykresów.

Wygodnym rozwiązaniem dla różnych grup cen towarów, które dodatkowo mają ceny podane w różnych formach to Wskaźniki cen w Excelu. Jest to tworzenie wykresu, którego zmienne mają wspólny początek, a wskaźniki pokazują jak kształtują się te liczby w stosunku do innych. Towarom wówczas przydziela się różne kolory, które na wykresie uwidaczniają przestrzeń cen. Każdy towar otrzymuje linie w kolorze jaki mu przydzielono. Różne jednostki miary można zmierzyć, trzeba wybrać odpowiedni typ wykresu. Wskaźniki cen w Excelu pozwalają na porównanie wahań cen produktów i usług w stosunku co do miesiąca. To proste z tabeli z cenami trzeba obliczyć wskaźniki cen, wartości te zamieścić w oddzielną tabelę, a z niej zrobić wykres liniowy.

Wskaźniki cen w Excelu mają też nazwę indeksowanie. Pomocny będzie wykres liniowy oraz umiejętność tworzenia tabeli. Wskaźniki cen obliczysz za pomoc równania, np.: (cena z lipca jednego towaru dzielona przez cenę z czerwca tego samego towaru) mnożona razy 100. Takie równanie wpisuje się w Excel, który sam wylicza wskaźnik cen.
Źródło: excelness