Kolejny przyszłościowy projekt Microsoft – spółka Vault

Microsoft jest znany z inwestowania w przyszłościowe projekty. W ten sposób w 2021 roku firma ta przejęła Bethesday. Jednak nie ma ona zamiaru dołączać jej do oddziału Xboksa, który traktuje jako swoje główne ogniwo działalności. Pod koniec 2021 roku firma przygotowuje się do finalizacji transakcji. Zakończenie to wiąże się ze sformułowaniem doprecyzowanego systemu zarządzania, opartego o inne regulacje niż ma to miejsce w przypadku Xboxa.

Nowa forma zarządzania będzie ujęta jako spółka o nazwie Vault. To właśnie do niej Microsoft przypisze Bethesday. Jak podają media: „Microsoft przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem ZeniMax. Koncentracja dokonywana jest w drodze połączenia, w wyniku którego nowo utworzona spółka zależna Microsoft („Vault”) zostanie połączona z ZeniMax i do niego włączona”. W ten sposób Microsoft miałby wyłączną kontrolę nad ZeniMaxem czy Bethesdą. Wszystko opiera się o chęć lepszego zarządzania. Unia Europejska wyraziła wstępną zgodę na takie działania. Jednak komisja nadal czeka na wszelkiego rodzaju uwagi i zastrzeżenia co do Vault.

Microsoft spółka Vault to przejęcie przez tego giganta zespołu Bethesday, która zostanie połączona z ZeniMax. W ten sposób gigant z Ameryki unika wepchnięcia nowego projektu do Xboxa. Zarządzanie wymaga rewolucji i taki rewolucyjny system będzie przypisany do Vault.
Źródło: ppe

1 thought on “Kolejny przyszłościowy projekt Microsoft – spółka Vault

  1. Microsoft generalnie wykupuje i przejmuje większość przyszłościowych projektów. W ten sposób utrzymują swoją potęgę.

Comments are closed.